Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g
Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g
Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g
Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g
Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g
Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g

Steingrunn 2-trådet, plantefarget, 50/100g

410,00 kr
Enhetspris pr.

Garnet Steingjerde farget med indigo. Det grå Steingjerdegarnet er hvit ull fra Røst kardet sammen med sauesvart ull fra rundt og kring i nordnorge.
Røst er øya lengst ute i Lofoten. Her går sauene ute nesten hele året, gjerne på holmene rundt selve Røstlandet. Sauene spiser mye tang og tare, og vinden blåser salt inn i ulla. Dette gir spesielle forhold som gir hvit, luftig myk ull.

Vi farger garnet med indigo i kypebad på fargekjøkkenet på gården. Vi har ca 13 hesper per fargebad, og alle hespene er merket med partinummer. Pass på å få samme nummer om du ønsker like farger.

Crossbredull av Norsk Kvit Sau. 

Bildet på magebåndet er utsnitt fra kart over Lofoten fra 1747.

100 gram hespe = ca 315 meter.
Strikkepinne ca. 3 – 4,5 
Nm 6,3 / 2
100 % ren norsk ull